Hammasimplanttien markkinointiohjelma IMPLANT PLUS

Monikanavavainen digitaalisen mainonnan kampanja, joka houkuttelee aktiivisesti hammasimplantti hoitoa harkitsevia potilaita vastaanotollesi

Haluaisitko kasvattaa vastaanottoasi keskittymällä enemmän hammasimplantti-hoitoihin?

IMPLANT PLUS- markkinointiohjelma sopii hammaslääkäreille, jotka näkevät hammasimplanttihoitojen määrän kasvattamisen kuukausitasolla hyvänä keinona parantaa vastaanoton kannattavuutta ja samalla ottaa pesäeroa kilpailijoihin.

Mitkä osaamisesi osa-alueet erottavat sinut muista hammasimplanttien laittajista?

Ota yhteyttä ja luodaan sinulle voittava kampanja.

 • Tarkkaan kohdistetut Google mainokset hammasimplantti asiakkaille

  Me kohdistamme mainokset potilaille, jotka jo aktiivisesti etsivät tietoa hammasimplanttivaihtoehdoista tai tietoa siitä miten vahingoittunut hammas voidaan korvata. He etsivät tietoa tavalla, joka todistaa että heillä on tarve implanttihoidolle, he ovat motivoituneet ratkaisemaan sen lähitulevaisuudessa ja ovat tajunneet että implantit voisivat olla mahdollinen ratkaisu. Tähän yleisöön sun kannattaa investoida mainosbudjetisi

 • Hammasimplantti hoidon myymiseen keskittynyt laskeutumissivu

  Hammasimplanttisivu on laskeutumissivu joka auttaa sinua ja vastaanottoasi asemoitumaan potilaan mielessä potentiaaliseksi hoidon tekijäksi. Me teemme sivustosi rinnalle nettisivun, joka keskittyy ainoastaan vastaanottosi kykyyn auttaa asiakasta saamaan haluamansa implanttihoidon. Sivusto auttaa sinua erottautumaan yhtenä parhaana vaihtoehtona, kun asiakas harkitsee implanttihoitoa. Sivuston sisään on rakennettu myyntipsykologiaa, joka auttaa sinun unikkia brändiäsi erottumaan muista. Sivulla esitellään sinun toteutuneita tapauksia ennen jälkeen menetelmällä, asiakkaidesi testimoniaaleja ja arvosteluja, sinun kokemuksesi ja koulutuksesi, käyttämäsi uniikki teknologia ja mitä tärkeintä se miten onnistut luomaan suhteen asiakkaan kanssa.

 • Facebook retargeting

  Me innostamme ja sitoutamme kohdemarkkinaa jatkamalla keskustelua ja vuorovaikutusta Facebook retargeting mainosten avulla. Me näytämme kiinnostusta osoittaneille potentiaalisille asiakkaille mainoksia ja videoita Facebookissa ja Instagramissa. Näiden videoiden katselu auttaa vastaanottoasi rakentamaan suhdetta, rakentamaan luottamusta ja auktoriteettia, sekä ne myös opettavat ja kvalifikoivat liidejä. Joten silloin kun he saapuvat vastaanotollesi, niin he ovat paljon valmiimpia etenemään hoitoprosessissa eteenpäin.

 • Liidien reaaliaikainen toimitus vastaanotolle

  Järjestelmämme toimittaa liidit automaattisesti vastaanotolle. Järjestelmässämme oleva liidien kvalifikointi ja konversiomenetelmä muuttaa laskeutumissivulla vierailevat vieraat liideiksi neljällä eri tavalla. Saatte puheluita vastaanottoon, live chatti, saatte sivustolla olleen kyselyyn vastanneiden yhteystiedot ja vastaukset. Nämä kerätyt liidit toimitetaan reaaliaikaisesti tiimille, jotta he voivat välittömästi ottaa heihin yhteyttä kun he ovat innostuneita tulemaan implanttihoito konsultaatioon.

 • Tiimisi saa selkeän raportin, joka reaaliaikaisesti täyttyy liideistä

  Tiimisi saa uudet liidit joka päivä Google-sheets taulukkoon, josta näkee kontaktin yhteystiedon ja tiedot siitä millaista hoitoa hän tarvitsee. 

  Listasta näkee ihan täsmälleen kuinka paljon kampanja tuottaa uusia liidejä ja potilaita. 

  Tiimisi voi ottaa yhteyttä lisää tietoa pyytäneeseen potilaaseen.

Miten voimme auttaa?

Kuvassa näkyy miten yksi puuttuva hammas korvataan hammasimplantilla.
Useamman hampaan korvaaminen hammasimplantilla
Hammasproteesi kiinnitetään leukaluuhun hammasimplanteilla
Koko kaaren hammasimplanttikiinnitteinen proteesi

Nopea. Vaivaton. Tehokas. Avaimet käteen.

Valmiiksi suunniteltu ja esirakennettu järjestelmä, joka sisältää kaiken mainoksista uusii asiakkaisiin vastaanotollasi. Markkinointiohjelma brändätään sopimaan vastaanotosi imagoon. Pistämme järjestelmän pyörimään puolestanne ja pidämme sitä pyörimässä 24/7. Perusmalli saadaan pyörimään kolmessa viikossa.

Google mainokset

Kohdistamme mainokset niille, jotka hakevat tietoa tavalla joka osoittaa että heillä on tarvetta hammasimplanttihoidoille ja että he aikovat edetä lähitulevaisuudessa

Hammasimplantti laskeutumissivut

Lähetämme potilaat mainoksista implanttilaskeutumissivulle, jonka avulla mainoksen teho tuplaantuu.

Facebook retargeting mainokset

Ihmiset ovat kiireisiä ja heidän keskittymisensä herpaantuu. Heidän pitää nähdä monta kertaa mainos alkuperäisen näyttökerran jälkeen.

30 päivän sähköpostikampanja

Sähköpostin avulla pysymme asiakkaan mielessä ja pystymme demonstroimaan osaamistamme hänelle.

Kvalifikointi ennen konsultaatiota

Järjestelmämme ehkäisee pelkkien hintakyselijöiden tulon konsultaatioon etukäteen sitouttamalla

Reaaliaikainen liidintoimitus

Järjestelmämme tuottaa soittopyyntöjä, sähköpostiyhteynottoja ja sekä puheluita. Ne näkyvä reaaliaikaisesti vastaanotollasi.

Konversioiden seuraaminen

Meidän ainoana onnistumisen mittarina on UUDET asiakkaat ja koko järjestelmää optimoidaan löytämään vastaanotollesi asiakkaita.

Jatkuva A/B testaus

Kaikista järjestelmämme mainosteksteistä on koko ajan pyörimässä kaksi versiota, jolloin pystymme koko ajan parantamaan mainoksen tehoa.

Mainostekstien kirjoittaminen

Hoidamme mainostekstien ja markkinointimateriaalien kirjoittamisen haastattelujen perusteella. Käytämme hyväksemme toimiviksi havaittuja myyntimenetelmiä.

Miten elämä vastaanotolla muuttuisi, jos tiiminä voisitte keskittyä enemmän korkeamman hintaluokan hoitotapauksiin?

Parempi kannattavuus

Nopeiten kasvavat markkinat

Ennustettava liikevaihto

Tiimillä vähemmän stressiä

Mielenkiintoiset hoitotapaukset

Syvemmät asiakassuhteet

Miksi kannattaa markkinoida potilaan
ELÄMÄÄ MUUTTAVIA HOITOJA!

Perustelu 1

Mainosbudjetin tarkka kohdistaminen

Digitaalisen markkinoinnin suurimpia etuja on että sen avulla pystymme valikomaan kenelle maksettuja mainoksia näytämme ja mitä hoitoja mainostamme. Meidän ei tarvitse tyytyä näyttämään kalliita mainoksia kaikille hammashoitoa tarvitseville, vaan voimme houkutella asiakkaaksi kalliimman hintaluokan hoitoja tarvitsevia uusia asiakkaita.

Perustelu 2

Asiakassuhteen elinikäinen arvo on merkittävä tekijä

Keskusteltuani hammaslääkärien kanssa ja tutkittuani kymmenien vastaanottojen markkinointistrategioita, olen havainnut että hammaslääkärien digimarkkinointi epäonistuu yleensä kun yritetään mainostaa kaikkia listalla olevia palveluita. Keskittymällä konsultaatiota vaativiin hoitoihin, voimme varmistaa että saamme asiakkaita myös muihin hoitotyyppeihin, sillä olemme havainneet että konsultaatiossa tulee esille muitakin hoitotarpeita.

Perustelu 3

Edullisten sisäänheittotuotteiden mainonta on liian lyhytjänteistä merkittävän asiakassuhteen luomiseen ennakkoon

Kalliimman hintaluokan hoitojen markkinointiin ei riitä yksittäinen Google Ads- mainos ja nettisivu, vaan saadaksemme hoitosuunnitelman hyväksytyksi meidän on herätettävä asiakkaan luottamus, vastattava häneen kysymyksiinsä ja sekä lievennettävä hänen pelkonsa jo ennen kuin olemme edes tavanneet häntä henkilökohtaisesti.

Perustelu 4

Ihmiset haluavat luottaa ja "tutustua" hammaslääkäriin etukäteen

Hammasimplantti ja esteettiset hammashoidot ovat potilaalle todella iso taloudellinen ja tunnepitoinen investointi, jolla on elämää muuttava merkitys. Tutkimuksen mukaan tämän tyylisissä isoissa investoinneissa ihmiset käyttävät normaalisti 7 kertaa enemmän aikaa tiedonhakuun netissä kuin pienemmissä hankinnoissa.