Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 16.2.2015 / Päivitetty 29.5.2018

Rekisterinpitäjä
Myyntitunneli Oy ja aputoiminimi Hammasagency
Sillanpäänpolku 8 b 13
24130 Salo 0400125160 / karitapio@hammasagency.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Nieminen, 0400125160

Rekisterin nimi
Hammasagency | Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

-Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
-Asiakaskirjeet ja tiedotteet
-Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
-Hammasagencyn ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja -tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
-Hammasagency:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
-Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme myös IT2018 EHK - Erityisehtoja henkilötietojen käsittelyssä

Rekisterin tietosisältö
-Yhteystiedot: Yrityksen nimi, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
-Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin
-Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet, sekä palveluiden hankkntaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)
-XXX henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Hammasagenyn asiakasrekisteri
Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään hammasagency.fi:n palvelua

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
-Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti.
-Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
-Tiedot voidaan luovuttaa myös EUn tai ETA ulkopuolelle.
-Tiedot sijaitsevat suomen rajojen ulkopuolella tai EU:ssa

Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
-Manuaalista aineistoa ei ole
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki. Yrityksessä on myös kulunvalvonta ko. tietojärjestelmätiloihin.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla), henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa esittämällä henkilöllisyystodistus tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkistuspyynnöt voi jättää Hammasagency:n asiakaspalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan edelleen ym. yhteyshenkilölle

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Oikeus vaatia tietojen poistamista
Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kirjallisesta pyynnöstä kaikki tietomme koskien rekisteröityä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Evästeet ja ohjeet evästeiden käyttöön
Käytämme evästeitä (cookies) verkkoliikenteen seuraamiseen ja verkkovierailijoiden tunnistamiseen ja palvelumme kehittämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jokaisella on mahdollisuus valita asennetaanko eväste vierailun yhteydessä selaimeen vai ei. Ensimmäisen kerran kun vierailet sivuilla niin kysymme sinulta evästeen käytöstä seuraavasti:

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä verkkosivustollamme, jotta käyttökokemuksesi olisi mukavampi ja jotta voimme tarjota sinua kiinnostavaa sisältöä tällä sivustolla ja muissa medioissa. Voit
lukea lisää käyttämistämme evästeistä yksityisyyskäytännöistämme.

Emme tallenna tietojasi kun vierailet sivuillamme. Jotta varmistumme siitä, että emme kysy tätä sinulta uudestaan meidän täytyy kuitenkin tallentaa valintasi tulevaisuutta varten.

Evästettä ei asenneta käyttäjän koneelle ilman suostumusta. Eväste asennetaan vain käyttäjän hyväksyessä evästeen "Kyllä sopii"-nappulaa painettaessa. Mikäli käyttäjä kieltäytyy evästeiden asentamisesta tulee hänen painaa "Ei sovi"-nappulaa. Tällöin evästettä ei asenneta.

Evästettä ei asenneta käyttäjän koneelle ilman suostumusta. Eväste asennetaan vain käyttäjän hyväksyessä evästeen "Kyllä sopii"-nappulaa painettaessa. Mikäli käyttäjä kieltäytyy evästeiden asentamisesta tulee hänen painaa "Ei sovi"-nappulaa. Tällöin evästettä ei asenneta.

Mikäli olet aikaisemmin hyväksynyt evästeet emme näytä uudelleen evästeilmoitusta. Halutessasi voit tulla sivuillemme incognito-tilassa ks. kuva. Tällöin emme rekisteröi vierailuasi. Jos haluat poistaa kaikki koneellasi olevat evästeet suosittelemme tutustumaan verkkoselaimesi käyttöohjeisiin ja poistamaan asennetut evästeet itse.

 

Miten voimme auttaa?